Villanden forlag
Lågaskarvegen 12
5724 Stanghelle

e-post:
post at villanden.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tilbake

Send inn manus/
kontaktinfo

Om forlaget


Brosjyre (PDF, 345Kb)


Villanden forlag har som mål å gje ut meiningsberande litteratur som kan gjera livet rikare. Me ynskjer å gå i djupna for å gje lesaren dei mest interessante opplevingane som set spor og varar. Me deler oppfatninga om at: 

"...mykje av kunsten i dag (litteratur, musikk, bildande kunst) har gjeve seg sjølv eit hardt og kjølig preg, fordi det føregår eit stadig arbeide med overflata i kunstutrykket. Den djupe kjensla er blitt borte, det er blitt noko ein ler av - nettopp fordi ein ikkje kan hanskast med anna enn det som er overflate: den reine forma, dei nakne orda, den musiske lyden. Ein er redd for å kjenne etter den meir djuptliggande lengselen i mennesket" (Arnfinn Haram, Morgenbladet, 06.01.05).

Det betyr ikkje at me ved å gje ut litteratur for meininga eller innhaldet si skuld, ikkje samstundes vil løfta fram form eller kunstuttrykk. Me er klar over at det i ei reindyrka form ofte kan oppstå den største meiningsberande kunst. Dette treng strengt tatt ikkje vera eit problem, i den største kanoniserte litteraturen er nettopp form og innhald sameina til eit større heile. Det er dette me strevar etter.

Store mål for eit lite forlag, men utan desse måla er det heller inga meining i å bruka av vår eller lesarane si tid på å lesa bøker som ikkje er bra nok, og gjev det største utbytte. God lesing!      

 

 

SØFUGLEN

En Vildand svømmer stille

Ved Øens Høie Kyst,

De klare Bølge spille

Omkring dens rene Bryst

 

En Jæger går og bøier

Sig I den steile Ur,

Og skyder så for Løier

Den smukke Kreatur.

 

Og fuglen kan ei drage

Til redens lune Skjød,

Og fuglen vil ei klage

Sin Smerte og sin Nød.

 

Og derfor taus den dukker

Dybt I den mørke Fjord,

Og Bølgen kold sig lukker,

Og sletter ud dens Spor.

 

I søens dybe Grunde

Gror Tangen bred og frisk,

Derunder vil den blunde:

Der bor den stumme Fisk.

 

J.S.Welhaven